Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques
Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques

Matar un comissari – Cicle Amb intenció

Olga Taravilla Baquero
del 16 de Novembre al 21 de Desembre de 2017

No es tracta de cometre un assassinat així perquè sí. En primer lloc analitzarem què és això d’un comissari -o comissària que també en podem trobar-. Si busquem al DIEC (Diccionari de la llengua catalana) poca cosa ens diu:

1 m. i f. [LC] [PR] Delegat per a certes funcions temporànies.
2 m. i f. [AD] [PR] [DR] [DE] Funcionari de policia que té cura del compliment de les lleis i les ordres establertes per l’autoritat, referents a l’ordre públic.
3 1 m. i f. [SP] [PR] Auxiliar de l’àrbitre que, en alguns esports, s’encarrega de la fiscalització dels aspectes reglamentaris d’una competició esportiva.
3 2 m. i f. [SP] [PR] En les curses de cavalls, encarregat de l’aplicació del reglament, amb amplis poders de decisió.

Què és llavors un comissari? Un delegat per muntar una exposició? Un funcionari que vetlla pel compliment de les lleis expositives? Un fiscalitzador d’idees? Una persona amb poder de decisió?  Hem de matar-lo realment?