Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques
Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques

Joguines? – Cicle Amb Intenció

Pierre D. La | Rita Andreu | Sebi Subirós
del 9 d'Octubre al 9 de Novembre de 2017

«Joguines?» és un projecte que neix com un joc. El punt de partida són tota una sèrie de joguines recuperades que adquireixen una nova dimensió en el procés de manipulació, transformació i recontextualització. En aquest exercici lúdic, les joguines es converteixen en objectes poètics -sovint amb una càrrega irònica- que revelen les mirades i els mons propis dels artistes que les configuren.