Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques
Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques

Avís legal

Nota Legal
D’acord amb l’article 10 de la de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que el lloc i el domini www.terceresquerra.com pertanyen a COMUNITAT ESPAI GIRONA SL, amb domicili al C/ Anselm Clavé 32, 3r 17001 Girona telèfon +34 972 911 853 i correu electrònic hola@coespai.com. El CIF de COMUNITAT ESPAI GIRONA SL és B55137715. Aquesta societat figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona Volum 2873, Llibre 0, Sec. 8a, Foli 59, Full GI-53791, Inscripció 1a. COMUNITAT ESPAI GIRONA SL utilitza aquest lloc i domini per al desenvolupament de la seva activitat.

Propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d’aquest lloc web, tant els noms comercials, marques, logotips, textos fotografies, dissenys, referències de productes o altres elements, així com l’estructura del lloc web, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, estan afectats per drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la llei, drets que els usuaris del web han de respectar. COMUNITAT ESPAI GIRONA SL els exhibeix amb la finalitat de fer publicitat dels seus serveis, i únicament poden ser utilitzats amb aquest finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de COMUNITAT ESPAI GIRONA SL.

Responsabilitat sobre els continguts
L’usuari d’aquest lloc web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. COMUNITAT ESPAI GIRONA SL no es responsabilitza dels errors u omissions que puguin afectar els seus continguts. Tot i que COMUNITAT ESPAI GIRONA SL actua de bona fe, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.

COMUNITAT ESPAI GIRONA SL no podrà ser considerada responsable per cap dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per cap actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella s’hi facilita.

Protecció de dades
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal COMUNITAT ESPAI GIRONA SL informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. En relació a les dades recollides en base al formulari de la pàgina Contacte únicament seran utilitzades per a gestionar les consultes sol·licitades pels seus titulars i per atendre, si és el cas, les seves peticions d’informació. Amb aquestes finalitats s’incorporaran als fitxers de COMUNITAT ESPAI GIRONA SL declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades d’acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients.

COMUNITAT ESPAI GIRONA SL informa que els titulars de les dades poden adreçar-se a les adreces i referències que figuren a l’inici d’aquest Avís Legal per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació.

Autorització per a enllaçar amb www.terceresquerra.com
Queda autoritzat l’establiment d’enllaços (links) amb aquest lloc sempre que es realitzi amb la pàgina d’Inici i s’informi prèviament a COMUNITAT ESPAI GIRONA SL de la seva realització. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant la URL i/o el nom de l’empresa, però no els logotips i dissenys gràfics de COMUNITAT ESPAI GIRONA SL. No s’autoritzen presentacions del contingut d’aquest lloc en finestra o marc aliè a COMUNITAT ESPAI GIRONA SL (framing).

Política de Privacitat
COMUNITAT ESPAI GIRONA SL, a través del seu web www.terceresquerra.com sol·licita a l’usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de COMUNITAT ESPAI GIRONA SL, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’usuari. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaries per la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recollida dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de COMUNITAT ESPAI GIRONA SL, Que assumeix les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

COMUNITAT ESPAI GIRONA SL, a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l’usuari de manera interna per donar a conèixer a l’usuari ofertes i promocions que poden ser d’interès per al mateix.

COMUNITAT ESPAI GIRONA SL, a través del seu web, utilitzarà cookies quan l’usuari navegui per la web site de www.coespai.com. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si s’escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats a la web www.terceresquerra.com, mitjançant email a la direcció admin@coespai.com.