Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques
Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques

Gabo Caruso

Maria Gabriela Caruso Catsicaris, alies Gabo Caruso. Fotògrafa. Neix a la ciutat de Buenos Aires el 14 d’agost de 1985. Estudia fotografia a l’associació de fotògrafs professionals de la República Argentina de la que obté el títol el 2006. En paral·lel cursa estudis inconclusos de Ciències Polítiques i Comunicació a la Universitat de Buenos Aires. El 2011 rep de la carrera de Comunicació i Imatge de l’institut Walter Benjamin.

“La meva pràctica fotogràfica consisteix a crear vincles entre fotografiat/da i espectador/a, buscant apropar realitats que refonen les vores, els marges del polític, que amb empatia amplien els límits del pensament. Part del meu procés digital, té la seva arrel en el desig propi de crear imatges que toquen la realitat. Celebro “la paraula” com a element que enriqueix el treball, així com l’ús d’arxius fotogràfics per contar històries. No crec en les persones retratades com subjectes passius.
Conceptes com la identitat, gènere, infància, família, diversitat i igualtat apareixen en el meu treball. Al fer-ho, desafio les ideologies dominants que donen forma a aquestes construccions socials. Els meus diferents projectes estan vinculats amb els drets humans a favor de la diversitat.”

La felicitat no és patrimoni del normatiu.
La felicitat no és patrimoni CIS.
La felicitat no és patrimoni heterosexual.
La felicitat no és patrimoni del no migrant.

No sóc fotògrafa documental, ni fotoperiodista, ni fotògrafa conceptual. Sóc una barreja entre totes elles.