Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques
Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques

Dilluns 7 pm

El divendres 30 de setembre, a les 19 hores, a l’Espai 3r Esquerra, s’inaugura la instal·lació artística “Dilluns 7 pm” de l’artista Laura Torres Brunet emmarcada dins el cicle expositiu anual Metaphorai FOTO que impulsa el 3r Esquerra.  La instal·lació, obra de l’artista resident del 3r Esquerra Laura Torres Brunet és fruit d’un procés d’observació […]

Dilluns 7 pm

El divendres 30 de setembre, a les 19 hores, a l’Espai 3r Esquerra, s’inaugura la instal·lació artística “Dilluns 7 pm” de l’artista Laura Torres Brunet emmarcada dins el cicle expositiu anual Metaphorai FOTO que impulsa el 3r Esquerra. 

La instal·lació, obra de l’artista resident del 3r Esquerra Laura Torres Brunet és fruit d’un procés d’observació del parc de la Devesa,  és una experiència immersiva en digital i analògic i compta amb una part d’art sonor, pintura i fotografia. L’artista ens proposa reflexionar sobre el nostre entorn quotidià, per fugir de la immediatesa i el multitasquing per connectant-nos amb els cicles de la natura.

Amb el parc de la Devesa com a punt de referència Torres Brunet ha captat cada dilluns a les 19 h i durant 4 mesos el mateix punt del parc. Mitjançant la fotografia i l’enregistrament sonor ha deixat constància del pas de l’hivern a la primavera, elaborant posteriorment i com a fruït d’aquesta observació un seguit “d’instantànies” elaborades amb aquarel·la. 

Dilluns 7 pm convida a les espectadores a ser partícips d’una reflexió entorn el pas de temps i com aquest ens marca un context determinat que moltes vegades queda allunyat de la nostra percepció.

El detonant que fa esclatar el projecte de creació «Dilluns 7 pm» recau paradoxalment en el seu caràcter metòdic i repetitiu: l’artista Laura Torres construeix aquesta proposta a partir d’ aparicions i desaparicions, a partir de variacions de la distància per pensar el temps i els llocs que vivim. Variacions a través de passatges i de retorns que permeten el pas de l’ull a la imatge fotogràfica, i el pas de la fotografia que ha fixat el moment a la mirada pausada de l’artista, per pintar, ara, partint de la imatge, la tornada a aquell mateix instant. Fer efectiu el pas del lloc al no-lloc que tan encertadament va definir el fotògraf Robert Smithson, per tornar amb l’art a aquell punt de la Devesa de Girona on cada dia, a les set de la tarda, Laura Torres feia una foto i enregistrava el so. Captura i repetició de la natura per poder ser pensada i pintada; aparicions i desaparicions a cada nova imatge presa que van marcant un ritme que ha de ser imaginat cada cop diferent.
L’exposició es desplega en diferents espais de creació que ens conviden a fer una observació activa del nostre entorn quotidià, destinat a formar part d’aquells temps viscuts que conservem o que hem deixat anar perquè no han estat percebuts com a prou «concrets» o
com a prou «determinants». «Dilluns 7 pm» fa emergir, d’ aquesta manera, una dialèctica entre pintura i fotografia, entre la creació com a transformadora de la natura i la reflexió sobre la manera de parar atenció –avui també a través de la tècnica– a cada lloc per fixar-lo en el
nostre temps viscut i en la nostra experiència.
Un diàleg que oscil·la entre la pura descripció fotogràfica i sonora, i un decidit homenatge a l’art fruit de l’abstracció sorgida del pinzell de l’autora. Una oscil·lació constant que es converteix en si mateixa en una veritable proposta per a una forma de pensament on el que és
determinant és el passatge que permet anar i venir entre l’obstinació per establir el temps de la instantània i el sentir fluctuant de l’artista davant la possibilitat de retorn a un lloc sempre canviant… sense regularitats, sense mesures.

Per a complementar la instal·lació Dilluns 7 pm el dilluns 3 d’octubre a les 7 del vespre s’ha programat una activitat guiada per a practicar mindfulness o atenció plena al parc de la Devesa.

 

Actualitat relacionada