Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques
Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques

Inauguració “No m’ho perdis”

El Divendres 8 d’abril a les 18.30 hores inaugurem “No m’ho perdis”, exposició en col·laboració amb Es Far Cultural i Menorca Doc Fest. No me lo pierdas es la petició del Bilal a una persona adulta de confiança en demanar-li si li pot guardar la carpeta on té tota la documentació per aconseguir els “papers”. […]

No m'ho perdis

El Divendres 8 d’abril a les 18.30 hores inaugurem “No m’ho perdis”, exposició en col·laboració amb Es Far Cultural i Menorca Doc Fest.

No me lo pierdas es la petició del Bilal a una persona adulta de confiança en demanar-li si li pot guardar la carpeta on té tota la documentació per aconseguir els “papers”. Tot el camí burocràtic per aconseguir uns somnis.
Com per tants d’altres joves migrats hi ha un mantra que es repeteix: la necessitat d’aconseguir els “papers”. La carpeta del Bilal, i la d’altres persones migrades, es torna molt més que un tros de plàstic, representa el futur, però també el passat i el present. Tot el camí recorregut que va construint la seva identitat, un tresor impensable de perdre. Aquest treball gira entorn la influència dels processos migratoris dels joves en la construcció de la seva pròpia identitat. Durant aquests processos migratoris hi ha dos conceptes que travessen i interpel·len la subjectivitat dels joves: la memòria i el territori.

La identitat i la memòria es troben en una relació dialèctica. La memòria construeix identitat, alhora que la identitat selecciona i resignifica la memòria. En aquesta equació, el territori esdevé un espai de socialització on es generen aquests processos de construcció d’identitat i de memòria. Els elements expositius que es mostren volen reflexionar sobre la memòria i el territori com a elements -espacials i temporals- que formen part del procés de construcció d’aquesta identitat de les persones joves migrades.
A nivell expositiu, es vincula identitat i territori mostrant una sèrie de fotografies fetes al territori de destí de la migració del Bilal. Aquestes fotografies busquen generar preguntes relacionades amb els 3 conceptes esmentats, incidint sobretot en l’aspecte més paisagístic del concepte de territori.
La relació del jove amb les plantes i la vegetació és dona a diferents nivells, ja que ell treballa de jardiner i gràcies a aquesta feina ha pogut aconseguir un contracte de feina per poder obtenir els “papers”. A un nivell més general, se’ns generen preguntes com: fins a quin punt el paisatge i l’entorn físic poden influir en el procés migratori? L’existència d’unes mateixes plantes o arbres en la població d’origen i de destí pot afectar a la construcció de la identitat?
Un mapa amb corbes de nivell contextualitza el viatge i el vincle entre els conceptes d’identitat i territori. Aquest vincle entre conceptes que ens acompanya tota l’estona de manera transversal, es materialitza en aquest mapa.

Finalment, No me lo pierdas, també és una reflexió i revisió de privilegis, de mancances i possibilitats de la societat d’acollida. La identitat no és una definició estàtica de cada individu, sinó que és quelcom en constant construcció.

 

 

Actualitat relacionada