Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques
Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques

Resultat de la Residència amb Alberto Polo

La mostra «Sota els marges», inaugurada el 30 de setembre a Girona, aplega cinc espais diferenciats que junts configuren l’estructura d’un relat sobre fotografia. Les imatges protagonistes, que tenen el seu origen en les vivències del fotògraf, perden en aquesta exposició la seva condició d’obra original per passar a formar part d’un diàleg ̶ en […]

La mostra «Sota els marges», inaugurada el 30 de setembre a Girona, aplega cinc espais diferenciats que junts configuren l’estructura d’un relat sobre fotografia. Les imatges protagonistes, que tenen el seu origen en les vivències del fotògraf, perden en aquesta exposició la seva condició d’obra original per passar a formar part d’un diàleg ̶ en forma d’assaig visual ̶ centrat en la recerca sobre la imatge fotogràfica incentivada pel 3r Esquerra.

Segons aquesta perspectiva, les imatges, els formats i els textos breus que integren el projecte expositiu, componen des de la creació, i a partir de la contraposició de tres sèries fotogràfiques, una recerca sobre la imatge com a llenguatge per a la comunicació de l’experiència acumulada.

En efecte, seguint el camí plantejat pel projecte genèric Metaphorai FOTO, cada espai proposat en la mostra ha estat el resultat de les converses amb Alberto Polo dutes a terme durant el seu període de residència al 3r Esquerra; unes converses que han permès aprofundir en qüestions tan lligades a la pràctica fotogràfica com ara el fora de camp o l’ombra en la imatge com a element actiu de comunicació. Són uns diàlegs sorgits a partir d’imatges per provocar la recerca en conceptes com el del posicionament de qui fa saltar l’obturador però també d’aquell que mira la imatge, o la càrrega d’intencionalitat de l’autor a partir del propi arxiu fotogràfic o d’imatges que encara no han estat capturades definitivament per la càmera sinó que tot just formen part de propostes per al futur.

 

 

 

Però l’exposició «Sota els marges» també ha pretès fer saltar la frontera  ̶ sovint infranquejable ̶ cap a la praxi de la teoria de la imatge reservada a l’acadèmia. Ha estat, doncs, una instal·lació plantejada com el punt de partida per a noves recerques. Els espais proposats a la mostra incideixen en aquest sentit en la repetició de gestos implícits a cada projecte fotogràfic; gestos que tracten d’altres gestos en els quals ens reconeixem més enllà de la pròpia retòrica del que apareix a cada imatge i que fan emergir la seva potència. Memòria, temps i llenguatge s’uneixen en la mostra del 3r Esquerra per considerar des d’una perspectiva pràctica l’agència de la imatge, allò que la configura com a tal en el moment de ser exposada i que fa de l’acte fotogràfic un lloc privilegiat per a la relació i la creació de sentit entre les persones i entre les persones i el món.

Actualitat relacionada