Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques
Centre de creació, producció i exhibició de pràctiques artístiques

‘Work in progress’ residència Carles Palacio

Residència, creació Des de les primeres trobades, el diàleg entre el fotògraf i el 3r Esquerra es va anar centrant en la dificultat que sorgeix en el moment de seleccionar les imatges que configuren el final de cada projecte, perquè en aquesta fase inicial de treball vam estar d’acord que les primeres imatges descartades són […]

Residència, creació

Des de les primeres trobades, el diàleg entre el fotògraf i el 3r Esquerra es va anar centrant en la dificultat que sorgeix en el moment de seleccionar les imatges que configuren el final de cada projecte, perquè en aquesta fase inicial de treball vam estar d’acord que les primeres imatges descartades són les que ja no han estat fetes, les que han quedat fora d’un plantejament estètic previ; aquelles imatges que ja no tenen cabuda en les condicions establertes pel fotògraf. L’equip escollit o la tècnica triada abans de sortir al carrer ja apunten cap a una part determinada del llenguatge visual, cap a una manera de comunicar i cap a una concepció concreta de la imatge com a llenguatge.

Però va ser a partir del que vam anomenar «el segon moment de la tria» que es va anar delimitant la producció final de la residència. Un segon moment, definit com aquell que es viu exclusivament en la sessió amb el full de contacte digital al davant, quan les imatges ja «preses» passen a ser també descartades. Imatges que són part de l’arxiu per qüestions tècniques, estètiques o pel que representen, però també pel que no representen. Tot plegat ens va semblar determinant per considerar el fotoperiodisme com un lloc privilegiat per parlar de la imatge. Perquè l’acte de documentar i exposar a través de la imatge fotogràfica va de la mà de la idea que el periodisme amb imatges és també un paradigma per al debat sobre la creació contemporània com a forma d’intervenció crítica en la nostra relació amb el món. Però, també, el fotoperiodisme planteja preguntes sobre aquest fracàs de la representació mateixa que s’amaga darrera de les imatges descartades –i per extensió també de les triades– en el marc d’una teoria de la imatge que pretengui parlar de la transmissió d’experiències.

 

Actualitat relacionada